De vve 'Parkrand' wijk Leidse Rijn te Utrecht
Het appartementen gebouw is gebouwd in 2002 en bestaat uit 75 appartementen en 20 maisonnettes woningen. De 95 woningen worden onderhouden conform een meerjarenschema en een verftechnisch advies van verfleverancier Trimetal. De te schilderen onderdelen zijn de transparante en dekkend afgewerkte gevelkozijnen met ramen en deuren van de woningen, trappenhuizen en bergingen. De transparante en dekkende ondergrond hebben ieder een eigen onderhouds interval. Met behulp van het meerjaren schema kunnen de kosten van het onderhoud per ondergrond of gebruiksbelasting duidelijk in kaart gebracht worden.