Nijenrode Business Universiteit
Het landgoed Nyenrode is ontstaan in de Middeleeuwen. Gijsbert van Ruwiel heeft om militair strategische redenen een kasteel laten bouwen. Niet ver van het dorp Breukelen (toen nog Broecele) was voor het kasteel een nieuw (nijen….) stuk land ontgonnen en de begroeiing van gerooid (rode). Nijenrode was geboren. Nyenrode is de oudste particuliere universiteit van Nederland en werd opgericht in 1946 en in 1982 word de naam gewijzigd in Universiteit Nyenrode. zijn er voor studiedoeleinden, studentenwoningen en sportgebouwen bijgekomen. Het meerjaren onderhoudswerk wordt aan de hand van het verftechnisch advies van de verfleverancier Sikkens uitgevoerd.