De Vve’s de vier jaargetijden
De vier appartementencomplexen in Houten te weten; de L’Hiver, L’Eté, L’Autome en L’Printemps liggen wijken de Fonteinen en het Water. De gebouwen hebben ieder een eigen Vve en na de uitvoering van het 1e gebouw L’Autome volgden de andere drie voor het vier jaarlijkse onderhoud met Stijlaart Schilders. De woningen worden onderhouden conform een meerjarenschema. De te schilderen onderdelen bestaan o.a. uit het houtwerk van de gevelkozijnen met deuren, ramen en diverse betimmeringen. Het schilderwerk wordt uitgevoerd met de producten van Trimetal.